Akta dotyczące Środy AP Poznań

Materiały do dziejów miasta - jednostki w różnych zespołach (AP Poznań)   
SygnaturaTytuł (oryg.)Tytuł (tłum.)Daty skrajne
Południowopruska Kamera Wojenna i Domen w Poznaniu
127Acta den Klassifikationsanschlag des Dominikanerklosters zu Schroda in dem Kreise gleichen Namens Posenschen KammerdepartementsOszacowanie majątku klasztoru dominikanów w Środzie położonego w tymże powiecie w poznańskim departamencie Kamery1793-1796
128Der Kompetenz und Steueretat des Dominikaner Maansklosters zu SchrodaWypłata kompetencji (pensji za zabrane dobra) oraz budżet podatkowy klasztoru dominikanów w Środzie1797-1798
129Die Kapitalien des Dominikanerklosters zu SchrodaKapitały klasztoru dominikanów w Środzie1802-1804
Starostwo Powiatowe Poznań-Wschód
1301Kleinbahn Glowno-Kobylepole-SchrodaKolej wąskotorowa Główna-Kobylepole-Środa1898-1915
Rejencja w Poznaniu
4275Der Personalbestand des Dominikaner Mönchsklosters in SchrodaStan osobowy klasztoru dominikanów w Środzie1818-1826
4276Der Zustand des Dominikaner Mönchsklosters zu SchrodaStan majątku i dochodów klasztoru dominikanów w Środzie1828-1831
4277Die Aufhebung des Dominikanerklosters zu SchrodaKasata klasztoru dominikanów w Środzie1832-1853
4278Die Rechnungslegung über die Fonds des aufgehobenen Dominikanerklosters zu SchrodaRachunki związane z zarządzaniem funduszami zniesionego klasztoru dominikanów w Środzie1829-1841
4279Die Verrichtung der Obliegenheiten von den Messfundationskapitalien der Dominikanerklosters zu Schroda und WronkeWykonywanie zadań, tj. egzekwowanie dla fiskusa pruskiego kapitałów z fundacji mszalnych klasztorów dominikańskich w Środzie i Wronkach1832-1841
4280Das bei der Wittwe Sobieralska zu Schroda ausstehende Kapital von 8 Rth 10 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski od wdowy Sobieralskiej ze Środy kapitału 8 Tal. 10 gr fundowanego przez nią klasztorowi dominikanów w Środzie1828-1841
4281Die Forderung des Dominikaner Mönchsklosters zu Schroda an den Bürger Rękosiewicz, ehemals Kolakowski, im Beitrage von 500 Fl oder 83 Rth. 20 sgr.Roszczenia klasztoru dominikanów w Środzie (fiskusa pruskiego) wobec mieszczanina Rękosiewicza, dawniej Kołakowskiego, o kwotę fundacyjną 500 złp (83 Tal. 20 gr)1831-1837
4282Das auf der Synagoge zu Posen haftende Kapital von 166 Rth. 20 Sgr. Für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 166 Tal. 20 gr należnego klasztorowi w Środzie, a obciążającego dochody synagogi w Poznaniu1833-1839
4283Das auf Poklatki haftende Kapital von 600 Rth für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 600 Tal. należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Poklatki1833-1835
4284Das auf dem Pospieszalski'schen Grundstücke zu Schroda haftende Kapital von 500 Rth für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 500 Tal. należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego nieruchomość Pospieszalskich w Środzie1833-1840
4285Das auf dem Gute Ruchocinek haftende Kapital von 200 Rth. für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 200 Tal. należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Ruchocinek1833-1841
4286Das auf Markowice Schrodaer Kreises haftende Kapital von 166 Rth. 20 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 166 Tal. 20 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Markowice w pow. średzkim1833-1837
4287Das auf dem Grundstücke des Kasimir Boguliński zu Schroda haftende Kapital von 16 Rth. 20 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 16 Tal. 20 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego nieruchomość Kazimierza Bogulińskiego w Środzie1828-1836
4288Das auf dem Gute Nietrzanowo haftende Kapital von 166 Rth. 20 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 166 Tal. 20 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Nietrzanowo1833-1838
4289Das auf Chwalibogowo haftende Kapital von 83 Rth. 10 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 83 Tal. 10 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Chwalibogowo1834-1835
4290Das auf Piątkowo Czarne haftende Kapital von 166 Rth. 20 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 166 Tal. 20 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Czarne Piątkowo1834-1839
4291Das auf Rusiborz haftende Kapital von 333 Rth. 10 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 333 Tal. 10 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Rusibórz1828-1843
4292Das auf Murzynowo, Borowo, Żakowice (Pleschener Kreises) haftende Kapital von 216 Rth. 20 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 216 Tal. 20 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Murzynowo, Borowo i Żakowice w pow. pleszewskim1834-1839
4293Das auf Szczepowice haftende Kapital von 666 Rth. 20 sgr für das Dominikanerkloster zu SchrodaEgzekwowanie przez fiskus pruski kapitału 666 Tal. 20 gr należnego klasztorowi dominikanów w Środzie, a obciążającego dobra Szczepowice1832-1847
Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu
6525Pfarrwesen der evangelischen Gemeinde [Schroda]… vol. IISprawy kościelne gminy ewangelickiej [Środa]…, t. 21863-1877
6526Pfarrwesen Vol. IIISprawy kościelne t. 31875-1912
6527Pfarrwesen /Gebührenordnung/ Band IVSprawy kościelne (taryfa opłat) t. 41913-1944
6528Errichtung des Kirchensystems - SchrodaUstanowienie struktury kościelnej - Środa1852-1878
6529Evangelisches KirchenwesenEwangelickie sprawy kościelne1828-1833
6530Evangelisches Kirchenwesen… vol. IIEwangelickie sprawy kościelne… t. 21834-1842
6531Evangelisches Kirchensystem zu Schroda vol. IIIEwangelicka struktura kościelna w Środzie t. 31851-1876
6532Vorstand der evangelischen Filialkirche wider den Prediger Heinrich in Bnin wegen zeitigen Opfer und NeujahrsumgängeZarząd ewangelickiego kościoła filialnego przeciwko kaznodziei Heinrichowi w Bninie w sprawie ofiar i wizyt duszpasterskich1834
6533Einpfarrung der Evangelischen der Ortschaften Chłapowo, Giecz, Grodziszczko, Nowojewo, Wysławice und Biskupice in die evangelische Kirchengemeinde SchrodaPrzyłączenie ewangelików z miejscowości Chłapowo, Giecz, Grodziszczko, Nowojewo, Wysławice i Biskupice do ewangelickiej parafii Środa1903-1939
6534Der PfarrerProboszcz1854
6535Der Pfarrer… vol. IIProboszcz… t. 21864-1904
6536Der Pfarrer… vol. IIIProboszcz… t. 31905-1935
6537Besetzung, Gerechtsame und Einkünfte der evangelischen Predigerstelle zu SchrodaObsada, przywileje i dochody kaznodziei w Środzie1854-1877
6538Evangelischen KantorstellePosada kantora ewangelickiego1834-1918
6539GemeindekirchenratGminna rada kościelna1858-1930
6540KirchenvisitationenWizytacje kościoła1876-1942
6541Bau und Reparaturen der evangelischen Kirche vol. IBudowa i naprawy kościoła ewangelickiego t. 11836-1876
6542Errichtung einer Diakonissen-StationUstanowienie stancji diakonisek1900-1913
6543Etat - und Rechnungen vol. IEtat i rachunki t. 11838-1877
6544Etat - und Rechnungen vol. IIEtat i rachunki t. 21879-1910
6545Etat - und Rechnungen vol. IIIEtat i rachunki t. 31911-1940
6546Verwaltung des Dotations-Kapitals von 12.000 MarkZarządzanie dotacją 12000 marek1855-1880
6547Verwaltung des Dotations-Kapitals von 12.000 Mark vol. IIZarządzanie dotacją 12000 marek t. 21880-1944
6548Verschiedene Schenkungen…Rozmaite darowizny1918
6549Grundstücke der evangelischen Filialkirche zu SchrodaGrunty filialnego kościoła ewangelickiego w Środzie1841-1919
6550Kirchliche Versorgung der evangelischen Ansiedler in Dominowo Parochie SchrodaOpieka kościelna nad ewangelickimi osadnikami w Dominowie par. Środa1900-1905
6551Grundstücke und Ländereien der evangelischen Hospitals in SchrodaGrunty i ziemie szpitala ewangelickiego w Środzie1881
Niemiecka Kasa Stanu Średniego w Poznaniu
3345Verhandlungen mit der Ansiedlungskommission wegen des Ankaufs von einigen Gütern im KreisePertraktacje z Komisją Kolonizacyjną w sprawie wykupu dóbr w powiecie1903-1905
3346Grundstückssache des Tischlers Standke, Band XVII, Blatt nr 685Sprawa gruntowa stolarza Standke, tom 17, zeszyt nr 6851907-1920
3347Allgemeine Akten des Kreises SchrodaAkta powiatu średzkiego1908-1917
3348Sicherungshypotheken im Kreise SchrodaHipoteka gwarancyjna w powiecie średzkim1911-1913
3349Nieruchomości nr 229, 846, 740, 713-1913-1920
Inspekcja Przemysłowa w Poznaniu
218Gewerbliche Kataster Kreis SchrodaEwidencja przemysłowa pow. Środa-
219Ziegeleien im Kreise SchrodaCegielnie w pow. średzkim1900-1916
220Maschinen - Schlossereien im Kreise Schrimm [!], powiat ŚrodaMaszyny, ślusarnie w pow. Śrem [!], Środa1912-1929
221Vorprüfungen und Koncessionen von Dampfkesseln Kreis SchrodaEgzaminy wstępne i koncesje na kotły parowe pow. Środa1901-1912
222Dampfkessel gen. im Kreise SchrodaKotły parowe w pow. średzkim1912-1922
223Viehvernichtungs - u. Verwertungsanstalt SchrodaUbojnia i zakład utylizacji Środa1913-1914
224Sägemühlen im Kreise SchrodaTartatki w powiecie średzkim1912-1914
225Schlachthaus SchrodaRzeźnia w Środzie1914-1916
226Zuckerfabrik SchrodaCukrownia w Środzie1892-1932
227Bäckereien im Kreise SchrodaPiekarnie w powiecie średzkim1923-1925
228Bäckereien in d. St. SchrodaPiekarnie w mieście Środa1903-1918
Urząd Powierniczy w Poznaniu
1635Räumung der Wohnung - M. Pawlak, SchrodaEksmisja z mieszkania - M. Pawlak, Środa1941-1942
1636Personenkraftwagen - Rex und Jaskula, SchrodaSamochód osobowy - Rex i Jaskuła, Środa1941-1942
2010Michaelis Paul, SchrodaMichaelis Paul, Środa1942
2039Grundbuchsachen: a) Schroda, b) Sieradz, c) Strelno, d) SchmiegelSprawy ksiąg gruntowych: a) Środa, b) Sieradz, c) Strzelno, d) Śmigiel1941
3232J. Dekowski, Maschinenanstalt, SchrodaJ. Dekowski, Zakład maszynowy, Środa1941-1943
3233Motormühle, Konczak & Mackowiak, SchrodaMłyn motorowy, Kończak & Maćkowiak, Środa1941-1943
3234Zdzislaw Pajszczyk, Tischlerei, SchrodaZdzisław Pajszczyk, Stolarnia, Środa1941-1943
3235Telesphor Schmidt, Holz und Baumaterialen, SchrodaTelesfor Schmidt, Drewno i materiały budowlane, Środa1940-1942
3236"Schrodaer Dampfmühle", Gebrüder Mendel, Schroda"Średzki młyn parowy", Bracia Mendlowie, Środa1940-1941
3237Zuckerfabrik Schroda, Action-Ges.Cukrownia Środa Spółka Akcyjna1940-1941
3238Speditionsfirma "Transdal", früher Florian Bajonski, SchrodaFirma spedycyjna "Transdal", wcześniej Florian Bajoński, Środa1942-1943
3239Zuckerfabrik Schroda A. G., SchrodaCukrownia Środa Spółka Akcyjna1940-1941
3240Zuckerfabrik Schroda A. G., SchrodaCukrownia Środa Spółka Akcyjna1940-1941
3241Zuckerfabrik Schroda A. G., SchrodaCukrownia Środa Spółka Akcyjna1940-1942
3242Zuckerfabrik Schroda A. G., SchrodaCukrownia Środa Spółka Akcyjna1941-1943
3243Zuckerfabrik Schroda A. G., SchrodaCukrownia Środa Spółka Akcyjna1943-1944
3512K.V.M. Schroda - SammelkontoPowiatowi mężowie zaufania Środa - Wspólne konto1943-1944
4143Objekt: Eufemia Dekowski, Schroda; Käufer: A. BradeObiekt (osoba): Eufemia Dekowska, Środa; Kupiec: A. Brade1944
4144Objekt: Dzikowski, Schroda; Käufer: ParuschkeObiekt (osoba): Dzikowski, Środa; Kupiec: Paruschke1943
4145Objekt: Maria Gawron, Schroda; Käufer: MantheyObiekt (osoba): Maria Gawron, Środa; Kupiec: Manthey1943
4146Objekt: Kolicki, Schroda; Käufer: RothesObiekt (osoba): Kolicki, Środa; Kupiec: Rothes1943-1944
4147W. Macikowski, Schroda; Pächter: W. WegenerW. Macikowski, Środa; Dzierżawca: W. Wegener1942-1943
4148Mendel, Mühle, Schroda; Käufer: E. HannichMendel, Młyn, Środa; Kupiec: E. Hannich1943
4149Objekt: Pawlak; Käufer: H. Dörr, SchrodaObiekt (osoba): Pawlak; Kupiec: H. Dörr, Środa1942-1944
4394Wertschätzung des Grund und Bodens und der Gebäude in Schroda, Posenerstrasse 1; Liquidationsmasse der Polnischen Kreissparkasse SchrodaWycena wartości gruntów, ziem i budynku w Środzie, ul. Poznańska 1; Masa likwidacyjna Polskiej Powiatowej Kasy Oszczędnościowej Środa1941
4758Bronislaw Olcht - W. Macikowski, Konczak und Mackowiak, SchrodaBronisław Olcht - W. Macikowski, Kończak i Maćkowiak, Środa1940
4759Bronislaw Olcht - W. Macikowski, SchrodaBronisław Olcht - W. Macikowski, Środa1940-1941
4760Bronislaw Olcht - W. Macikowski, SchrodaBronisław Olcht - W. Macikowski, Środa1941-1945
4761Schätzungsbericht: Wohn-, Geschäfts- und Speichergrundstück in Schroda (W. Owsianowski)Wycena mieszkania, zakładu i magazynu w Środzie (W. Owsianowski)1941
5349Anton Blaszczyk, SchrodaAntoni Błaszczyk, Środa1941-1944
5964Holzhandlung - Telesfor Schmidt, SchrodaHandel drewnem - Telesfor Schmidt, Środa1940-1943
8507Kasimir Adamski (Młyn), SchrodaKazimierz Adamski, Młyn, Środa1941-1944
8508Anton Ganz (Wiatrak), SchrodaAntoni Ganz, Wiatrak, Środa1942-1944
8509Motormühle Konczal und Maćkowiak, SchrodaMłyn motorowy Kończal i Maćkowiak, Środa1940-1944
8510Motormühle Konczal und Maćkowiak, SchrodaMłyn motorowy Kończal i Maćkowiak, Środa1942-1944
8511Schätzungsbericht des Grundstücks, der Gebäude, Maschinen und des Inventars der Druckerei Malicki, SchrodaWycena gruntu, budynków, maszyn i inwentarza Drukarni Malickiego, Środa1941
8512Wincenty Perkielewicz (Wiatrak), SchrodaWincenty Perkielewicz (Wiatrak), Środa1941-1943
8513Weberei G.m.b.H., SchrodaTkalnia sp. z o.o. Środa1939-1940
8514Verkaufsakte: Weberei G.m.b.H., SchrodaAkta zakupu: Tkalnia sp. z o.o. Środa1940-1944
8515Weberei Schroda G.m.b.H., SonderprüfungTkalnia Środa sp. z o.o. - kontrola specjalna1940
8516Schätzungsbericht über die Betriebseinrichtung der A. G. "Przędzalnia i Tkalnia" in SchrodaWycena wyposażenia zakładu spółki akcyjnej "Przędzalnia i Tkalnia" w Środzie1940
10458Antkowiak Teofil - Kolonialwarengeschäft, SchrodaAntkowiak Teofil - Skład towarów kolonialnych, Środa1941-1943
10459Uhrengeschäft - Kasimir Brodowczynski, SchrodaZakład zegarmistrzowski - Kazimierz Brodowczyński, Środa1941-1943
10460Grabias Czeslaus - Kolonialwarengeschäft, SchrodaGrabias Czesław - Skład towarów kolonialnych, Środa1941-1943
10461Jakubowski Roman - Kolonialwarengeschäft, SchrodaJakubowski Roman - Skład towarów kolonialnych, Środa1941-1944
10462Krakowski Vinzent - Eisenwaren, SchrodaKrakowski Wincenty - Towary żelazne, Środa1941-1942
10463Losiak Johanna - Gemischthandlung, SchrodaLosiak Joanna - Handel wielobranżowy, Środa1941-1943
10464Mackowiak Stanislaus - Kolonialwarengeschäft, SchrodaMaćkowiak Stanisław - Skład towarów kolonialnych, Środa1941-1942
10465Nowak Marie - Kolonialwarengeschäft, SchrodaNowak Maria - Skład towarów kolonialnych, Środa1941-1942
10466Szymanowski Irene - Lebensmittelgeschäft, SchrodaSzymanowska Irena - Sklep spożywczy, Środa1941-1943
10467Wszelaka Stanislawa - Kolonialwarengeschäft, SchrodaWszelaka Stanisława - Skład towarów kolonialnych, Środa1941-1943
12041H.T.O. - Instandsetzung, Abrechnung, SchrodaGłówny Urząd Powierniczy Wschód - Utrzymanie i rachunki, Środa1943-1945
12049Fleischereibetrieb - A. Bartkowiak, SchrodaZakład rzeźnicki - A. Bartkowiak, Środa1940-1944
12050Friseurbetrieb - J. Chalasiak, SchrodaZakład fryzjerski - J. Chałasiak, Środa1942-1944
12051Schuhmacherei - L. Glowczewski, SchrodaZakład szewski - L. Główczewski, Środa1941-1944
12052Dachdeckereibetrieb - St. Jackowski, SchrodaZakład dekarski - St. Jackowski, Środa1941-1944
12053Tischlerei - P. Kolicki, SchrodaZakład stolarski - P. Kolicki, Środa1940-1944
12054Bäckerei - B. Korczyk, SchrodaPiekarnia - B. Korczyk, Środa1941-1944
12055Elektrobetrieb - Fr. Kranz, SchrodaZakład elektryczny - Fr. Kranz, Środa1944
12056(Friseurgeschäft) Osuch und Chalasiak, SchrodaZakład fryzjerski Osuch i Chałasiak, Środa1940-1941
12057Bericht über die Prüfung: Ofenbaugeschäft J. Probst und Dachdeckerei Wl. Stopa, SchrodaWyniki kontroli: Zakład zduński J. Probst i Zakład dekarski Wł. Stopa, Środa1944
12058Sattlerei und Wagenbau - J. Rex, Schroda (Wertschätzung)Zakład siodlarski i kołodziejski - J. Rex, Środa (Wycena wartości)1941
12059Foto-Ateliers - V. Rzucidlo, SchrodaZakład fotograficzny - W. Rzucidło, Środa1940-1944
12060Fleischereibetrieb - Fl. Siwiak, SchrodaZakład rzeźnicki - Fl. Siwiak, Środa1940-1944
12061Malerbetrieb - K. Strzyzycki, SchrodaZakład malarski - K. Strzyżycki, Środa1941-1944
12543Schätzungsbericht: gewerbliches Grundstück, Jüdische Gemeinde in Schroda in JarotschinWycena gruntów przemysłowych, gminy żydowskiej w Środzie i w Jarocinie1942
12762(Szacunek nieruchomości) Schroda-StadtSzacunek nieruchomości miasta Środa1940-1944
13211Schützenhaus, SchrodaDom strzelecki, Środa1942-1943
13212Transportunternehmen - Fl. Bajonski, SchrodaPrzedsiębiorstwo przewozowe - Fl. Bajoński, Środa1941-1943
13333Kreisvertrauensmann, SchrodaPowiatowy mąż zaufania, Środa1940-1944
13556"Rolnik" in Schroda"Rolnik" w Środzie1940-1944
13581["Tkalnia" - Środa]-1942-1944
13784[Drukarnia - St. Malicki, Środa]-1940-1943
13785Weberei in SchrodaTkalnia w Środzie1941-1943
13942Manufakturwarengeschäft - J. Krokowski, SchrodaSkład towarów rękodzielniczych - J. Krokowski, Środa1940-1944
14030Tischlerei - St. Czosnowski, SchrodaZakład stolarski - St. Czosnowski, Środa1942-1944
14031Maschinenbauanstalt - J. Dekowski, SchrodaZakład budowy maszyn - J. Dekowski, Środa1940-1945
14032Konditorei und Bäckerei - T. Drazkiewicz, SchrodaCukiernia i piekarnia - T. Drążkiewicz, Środa1940-1944
14033Fleischerei - St. Kolicki, SchrodaZakład rzeźnicki - St. Kolicki, Środa1940-1944
14034Fleischerei - J. Nyczak, SchrodaZakład rzeźnicki - J. Nyczak, Środa1942-1944
14035[Ślusarnia - Pierzchała, Środa]-1940-1941
14036[Fryzjer - W. Osuch, Środa]-1941-1944
14037Firma Preiss & Co. - Reparaturwerkstatt, SchrodaFirma Preiss & Spółka - Warsztat naprawczy, Środa1941-1945
14038Firma Preiss & Co. - Reparaturwerkstatt, SchrodaFirma Preiss & Spółka - Warsztat naprawczy, Środa1940-1943
14039Firma Preiss & Co. - Reparaturwerkstatt, SchrodaFirma Preiss & Spółka - Warsztat naprawczy, Środa1940-1941
14040[Warsztat naprawy maszyn i sprzedaży maszyn - Firma Preiss & Spółka]-1940-1944
14134Speditionsfirma "Transdal" - Fl. Bajonski, SchrodaFirma spedycyjna "Transdal" - Fl. Bajoński, Środa1940-1944
14135Landesgenossenschaft SchrodaSpółka Ziemska Środa1941-1944
14179Prüfungsbericht über die Prüfung der Firma: Maschinenbauanstalt Dekowski Schroda, Bahnhofstr. 22Wyniki kontroli firmy: Zakład budowy maszyn Dekowski Środa, ul. Dworcowa 221942
Namiestnik Rzeszy w Okręgu Kraju Warty - Poznań
2483Heimoberschule SchrodaOjczyźniana szkoła średnia Środa1943-1944
3025Wirtschaftsplan SchrodaPlan gospodarczy Środa1942
3330Finanzierunghilfe des Reichs für Planungen, Aufschliessungsmassnahmen und Gemeinschaftseinrichtungen - Schroda, LindenstrassePomoc finansowa Rzeszy na rzecz projektowania, podłączenia i wyposażenia budynków użytku publicznego - Środa, ul. Lipowa
Centrala do Spraw Grobów Niemieckich w Polsce - Poznań
265Korespondencja i wykazy Niemców, którzy zginęli w 1939 roku (Środa)-1941
418Wykazy miejscowych Niemców, którzy zginęli w 1939 roku (Środa)-1941