Osoby z trudnościami w poruszaniu się

MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ „DWÓR W KOSZUTACH”

 

Najbliższa stacja PKP znajduje się w Środzie Wielkopolskiej. Ze Środy Wielkopolskiej można dojechać do Koszut autobusem linii 14.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej zlokalizowany jest w odległości ok. 40 od wejścia na teren kompleksu i ok. 150 m od wejścia do obiektu.

Dojazd do muzeum możliwy jest własnym środkiem transportu. W otoczeniu wejścia na teren kompleksu dworsko-parkowego znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z dziećmi.

Muzeum mieści się we dworze otoczonym parkiem. Wejście do parku prowadzi przez szeroką bramę.

Od wejścia na teren kompleksu prowadzi fragment chodnika o lekkim nachyleniu.

Nawierzchnia ścieżek w parku jest utwardzona, jednaka może być trudna do poruszania się na wózku w okresie roztopów lub intensywnych opadów.

Przy niektórych ławkach w parku znajdują się utwardzone miejsca dla osób na wózku.

Wejście główne do dworu mieści się w centralnym punkcie budynku, prowadzi do niego drewniana weranda i jeden stopień, który może być trudny do pokonania. Na prośbę zwiedzającego dostawiana jest rampa mobilna. Taką potrzebę można zgłosić przed wizytą lub na miejscu przywołać pracownika za pomocą dzwonka.

Kasa biletowa znajduje się w budynku muzeum. Drzwi do kasy znajdują się po prawej stronie. Prowadzą do nich trzy stopnie, które mogą być trudne do pokonania. Pracownika kasy można również przywołać za pomocą dzwonka.

Muzeum oferuje stałą wystawę mieszczącą się na parterze budynku, która możliwa jest do zwiedzania na wózku.

Ekspozycja na piętrze nie jest dostępna dla zwiedzających z trudnością w poruszaniu się po schodach. Muzeum dysponuje tabletem z filmem, na którym prezentowana jest ekspozycja na piętrze z wystawą historyczną. Do wystaw czasowych każdorazowo przygotowana będzie prezentacja multimedialna.

W muzeum jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do siedziby muzeum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

GALERIA MIEJSKA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 

Miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością usytuowane są ok. 55 m od wejścia do obiektu.

Do budynku Galerii Miejskiej prowadzi jedno wejście od strony Starego Rynku.

Wejście ze względu na stopień nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Obecnie możliwość wjazdu do Galerii zapewniona jest poprzez rozstawienie przez pracownika w wejściu składanej rampy wjazdowej dla wózków. Pracownika przywołać można za pomocą przycisku dzwonka znajdującego się przy wejściu do budynku.

Układ komunikacyjny w obiekcie jest prosty i czytelny. Użytkownicy mogą łatwo zorientować się w lokalizacji poszczególnych stref i funkcji.

W Galerii Miejskiej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do siedziby Galerii Miejskiej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Partnerem projektu pt. „Udostępnienie ekspozycji osobom ze szczególnymi potrzebami” jest Fundacja PZU.