Otwarcie wystawy obrazów Stanisława Łuczaka

15 marca 2023 udostępnij

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” zapraszam na otwarcie wystawy obrazów Stanisława Łuczaka. Wernisaż odbędzie się 14 kwietnia o godz. 18.00 w Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”.

 

Stanisław Łuczak – urodził się w 1950 roku w nieistniejącej dziś podpoznańskiej osadzie Żegrze, na trasie Poznań-Kórnik. Tutaj spędził dzieciństwo i lata szkolne. Jest obdarzony zdolnościami plastycznymi, dzielił jednak swoje zainteresowania na muzykę, przyrodę i fotografię.
Dopiero w wieku 20-30 lat namalował kilkanaście obrazów olejnych. Rysował również ołówkiem, kredkami. Życie zawodowe i warunki mieszkaniowe nie dawały mu wielkich szans na realizację swojej malarskiej pasji. Lubił malować krajobrazy i architekturę dworską. Nieomal po 40 latach, już na emeryturze, w wieku 70 lat postanowił odtwarzać na obrazach miasta Bnin i Kórnik: dawne i współczesne, zwłaszcza po bezpowrotnej utracie swojej urokliwej „małej ojczyzny” tzn. Żegrza, zburzonego w latach 80 na potrzeby budowy nowych poznańskich osiedli mieszkaniowych.
Stanisław Łuczak w swoim malarstwie, woli być postrzegany jako rzemieślnik, aniżeli artysta. Obecnie zaczął umieszczać na swoich obrazach postacie, które wchodzą na plan, by tworzyć opowieść o miejscu i czasie. Chciałby, aby jego obrazy były czytelne dla każdego.
Aktualnie mieszka w Borówcu k/Kórnika, w otoczonym w urokliwym domku, otoczonym licznymi gatunkami drzew i krzewów, przez niego sadzonych. Posiada imponującą wiedzę dendrologiczną. Jednym z ważnych zainteresowań jest bibliofilstwo. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Poznawanie Polski i nie tylko jest jego pasją od dziecka.