Pokój gościnny

Pokój gościnny, nazywany też pokojem rezydenta, usytuowanym po lewej stronie jadalni w alkierzu. Tradycją właścicieli dworów była staropolska gościnność, która przekładała się nie tylko na obfitość wydawanych posiłków, ale przede wszystkim na akceptację przedłużającej się wizyty gościa, nawet do kilku lat. Wyjątkowym rezydentem, otaczanym szacunkiem i szczególną opieką był uczestnik powstań niepodległościowych, pułkownik Michał Kuszel. Mieszkał on we dworze za czasów Neopolda Rekowskiego.