Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” prowadzi prace badawcze związane z historią materialną i niematerialną Środy Wielkopolskiej i szerzej regionu średzkiego, nazywanego Ziemią Średzką. Działania te są kontynuacją wcześniejszego projektu o nazwie „Pracownia Naukowa Muzeum Środy”.

W ciągu trzech lat działalności Pracowni, opracowano kwerendę źródeł do historii Środy wraz z bibliografią literatury związanej z dziejami miasta. W tym czasie przekazano również setki arte sfaktów, fotografii i innych eksponatów. W zbiorze tym dominują obiekty pochodzące z końca XIX i całego XX wieku. Najstarszym i zarazem najcenniejszym zabytkiem pozyskanym dla muzeum jest statut średzkiego cechu krawców z 1482 roku, który został spisany na pergaminie.

W ramach gromadzenia wiedzy z zakresu historii niematerialnej przeprowadzono dziesiątki wywiadów, często wielogodzinnych, zawierających mnóstwo barwnych i ciekawych opowieści o Środzie i jej mieszkańcach, o ich życiu codziennym, o wielkich i małych wydarzeniach z minionych dziesięcioleci.

tel. 733 022 933

Kontakt

Pracownik merytoryczny (badania historyczne): lis.muzeum@gmail.com


Pracownia naukowaotwiera się w nowym oknie