Lista rewaloryzacji i konsweracji w 2022

 

  • 2020-2022 realizacja projektu „Modernizacja sygnalizacji pożaru i włamania w Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach” współfinansowane ze środków EFRROW w ramach działania 19.2″Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.