Sień

Odtworzenie parku w tej postaci było możliwe dzięki mapie z 1830 roku „zestawionej przez Heinemanna, na podstawie pomiarów Raczkowskiego z 1827 roku” i innych źródeł np. dzięki przekazom ustnym mieszkańców Koszut, przekazywanym z pokolenia na pokolenie.

Pierwsze informacje źródłowe mówiące o istnieniu ogrodu w Koszutach pochodzą z 1740 roku, z okresu istnienia starego dworu, rozebranego w 2 połowie XVIII wieku. Z zapisu lustracji wynikało, że „ogrody przy dworze nieogrodzone”. Na planie z 1830 roku w sposób uproszczony pokazano rozplanowanie ogrodu oraz park dworski wraz z zabudowaniami, ścieżkami.