Tematy lekcji muzealnych

5 listopada 2022 udostępnij

W muzeum odbywają się Lekcje muzealne o następującej tematyce:

 

O modzie i strojach” – od epoki pierwotnej do czasów współczesnych; różnorodność form i funkcji stroju.

„Przy polskim stole” – od Piasta poprzez XVIII-wieczne obżarstwo, do kuchni ziemiańskiej XIX wieku i współczesności.

„Dawne zabawy i zabawki dziecięce” – zabawy dziecięce od XIX w. do czasów współczesnych, w co najczęściej się bawiono, prezentacja zabawek.

„Życie towarzyskie i codzienne elit z przełomu XIX w. i pocz. XX w.” – życie polskiej arystokracji i ziemiaństwa, ukazywanie norm obyczajowych, wzorów i tradycji.

„Powstanie i rozwój miasta na przestrzeni lat na przykładzie Środy Wielkopolskiej”.

„Opis obrazów” – poznawanie terminologii związanej z malarstwem oraz rozpoznawanie tematyki obrazów.