Akta miasta Środa – okupacja

SygnaturaTytuł (oryg.)Tytuł (tłum.)Daty skrajne
Sprawy ogólne
1877Geschäftsordnung für die Stadtverwaltung der Stadt SchrodaRegulamin zarządu miejskiego miasta Środa1941
1878Aktenplan der Stadt SchrodaWykaz akt miasta Środa [dla całego urzędu]1942
1879Aktenpläne: a) Verwaltungspolizei, b) SteueramtWykazy akt: a) policji administracyjnej, b) urzędu skarbowego-
1880Aktenplan Abt. 10Wykaz akt oddziału 10.-
1881BekanntmachungenObwieszczenia [wycinki z prasy]1939
1882[Sprawy ogólno-organizacyjne]-1939-1942
1883[Pisma okólne urzędu wyżywienia]-1942-1943
1884[Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia]-1941-1943
1885[Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia w skórę i obuwie]-1943-1944
1886Verzeichnis der aus Kriegsgefangenschaft EntlassenenWykaz uciekinierów z obozu jenieckiego1939-1940
1887[Przepustki na powrót do Środy polskich jeńców wojennych wydane przez władze niemieckie na terenie okupowanej Polski] Tom I Nr 1-150-1939
1888[Przepustki na powrót do Środy polskich jeńców wojennych wydane przez władze niemieckie na terenie okupowanej Polski] Tom II Nr 151-335
1889Verzeichnis über abgegebene Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke von polnischen KriegsgefangenenWykaz ubrań i wyposażenia oddanych przez polskich jeńców wojennych1939
1890Rote-Kreuz, KriegsgefangenenpostCzerwony Krzyż, poczta jeniecka1940
1891Gefangenentransporte für die Zeit 6.10.1939-31.3.1942Transporty więźniów między 6.10.1939 a 31.3.19421939-1942
1892GefangenentransporteTransporty więźniów1944
1893[Przepustki na powrót uciekinierów do Środy wydane przez władze niemieckie na terenie okupowanej Polski]-1939
1894[Rejestr uciekinierów (cywilnych) którzy powrócili do Środy] - patrz oddzielna teczka - Przepustki-1939
1895Allgemeine GrundstücksachenOgólne sprawy gruntowe1940-1941
1896Grundstücksverwaltung im AllgemeinenZarządzanie gruntami w ogólności1940-1943
1897Hochbau - AllgemeinesBudownictwo naziemne - ogólności1940
1898BauordnungenZarządzenia budowlane1941-1943
1899Bau von Wohnhäusern an der Lindenstrasse d.d. "Neue Heimat" PosenBudowa domów mieszkalnych przy ulicy Lipowej "Nowa Ojczyzna" Poznań1940-1943
1900[Sprawy handlu, przemysłu i rzemiosła]-1940-1941
1901VeterinärpolizeiPolicja weterynaryjna1939-1943
1902Höhere SchulenSzkoły wyższe1940-1943
1903PreisregelungRegulacja cen1940-1943
1904ReisebeschränkungenOgraniczenie podróży1944
1905[Sprawy obowiązkowej służby wojskowej]-1942-1944
Sprawy statystyczne
1906[Statystyki ludnościowe. Wykazy liczbowe Niemców i Polaków miasta Środy itp..]-1940-1944
1907[Statystyki zatrudnienia Polaków i Niemców w handlu, przemyśle i rzemiośle]-1941
1908[Wykaz zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych w mieście Środzie]-1940-1944
1909Liste der vorübergehend Gemeldeten [Deutsche]Lista przejściowo zameldowanych [Niemców]1943-1944
1910BetriebsbogenAnkiety gospodarcze1942
1911BetriebsbogenAnkiety gospodarcze1942
1912BodenbenutzungserhebungPobór opłat za użytek gruntów1941-1942
1913Bodenbenutzungserhebung 1943 [Betriebs- und Personalbogen für Betriebe unter 50 Ar]Pobór opłat za użytek gruntów 1943 [Ankiety gospodarcze i osobiste dla gospodarstw poniżej 50 arów]1943
1914Bodenbenutzungserhebung 1943 [Betriebsbogen für Betriebe über 50 Ar]Pobór opłat za użytek gruntów 1943 [Ankiety gospodarcze dla gospodarstw powyżej 50 arów]1943
1915ErfassungsbogenArkusze ewidencyjne1941
1916IndustriebetriebeZakłady przemysłowe1940-1944
Sprawy finansowo-podatkowe
1917HaushaltsplanProjekt budżetu1940
1918Haushaltssatzung des Amtsbezirks Schroda-Stadt für das Rechnungsjahr 1941Oszacowanie budżetu obwodu urzędowego Środa-miasto na rok rozliczeniowy 19411941
1919Haushaltsplan des Amtsbezirks Schroda-Stadt Rechnungsjahr 1941Projekt budżetu obwodu urzędowego Środa-miasto na rok rozliczeniowy 19411941
1920Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Schroda für das Rechnungsjahr 1941Projekt budżetu uzupełniającego miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19411941
1921Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Kreisstadt Schroda für das Rechnungsjahr 1942Oszacowanie i projekt budżetu miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19421942
1922I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan der Kreistadt Schroda für das Rechnungsjahr 1942Oszacowanie i projekt budżetu uzupełniającego miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19421942
1923Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Kreisstadt Schroda für das Rechnungsjahr 1943Oszacowanie i projekt budżetu miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19431943
1924Urliste 1940 [Abt. I.]Spis mieszkańców 1940 [Oddział I.]1940
1925Urliste [Abt. I.]Spis mieszkańców [Oddział I.]1940
1926Urliste 1940 [Abt. II. und III.]Spis mieszkańców 1940 [Oddział II. i III.]1940
1927Urliste 1941 [Abt. II. und III.]Spis mieszkańców 1941 [Oddział II. i III.]1941
1928BürgersteuerPodatek miejski1940
1929Hebeliste für Bürgersteuer Rechnungsjahr 1940Księga podatku miejskiego za rok rozliczeniowy 19401940
1930Bürgersteuer-Veranlagungsliste 1940Lista wymiaru podatku miejskiego 19401940
1931Bürgersteuer-Nachforderung 1940 nur B Verrechnung für das Haushaltsjahr 1941Zaległy podatek miejski za rok 1940 i rozliczenie za rok budżetowy 19411941
1932Auszug aus der Bürgersteuer-Soll- und Hebeliste 1941 [Deutsche]. Unterlagen für die Berechnung des Bürgersteuerausfalls [O. St. V.]Wyciąg z ksiąg podatników i dłużników podatku miejskiego 1941 [Niemcy]. Dokumenty do obliczenia strat podatkowych1941
1933Rechnungsjahr 1942. Auszug aus der Bürgersteuer-Soll- und Hebeliste. Deutsche Unterlagen für die Berechnung des Bürgersteuerausfalls [O.St.V.]Rok rozliczeniowy 1942. Wyciąg z księgi podatników i dłużników podatku miejskiego. Dokumenty do obliczenia strat podatkowych.1942
1934Verzeichnis der Lohnsteuerkarten 1944/1946 -Polen-Spis kart podatkowych 1944/1946 -Polska-1944
1935I. Verzeichnis A. der gewährten Steuermässigungen für HausschlachtungenWykaz udzielonych zniżek podatkowych od uboju domowego1940-1941
1936Hebeliste über verkaufte beschlagnahmte Möbel für das Rechnungsjahr 1942Księga podatku za sprzedane skonfiskowane meble za rok rozliczeniowy 19421942
1937Soll- und Hebeliste für Bürgersteuer-VeranlagteKsięga dłużników i podatników wymierzonego podatku miejskiego1941
1938Kassierer Einnahme- und Ausgabekontrolle der Stadthauptkasse in Schroda. Rechnungsjahr 1942/1943Kontrole przychodów i rozchodów kasjera Głównej Kasy Miejskiej w Środzie. Rok rozliczeniowy 1942/1943.1942-1943
1939Kassierer Einnahme- und Ausgabekontrolle der Stadthauptkasse in Schroda. Rechnungsjahr 1943Kontrole przychodów i rozchodów kasjera Głównej Kasy Miejskiej w Środzie. Rok rozliczeniowy 1943.1943-1944
1940Hebeliste über Polizeistrafen für das Rechnungsjahr 1944Księga dochodowa kar policyjnych za rok rachunkowy 19441944
1941Besoldung der HilfspolizeiOpłacenie policji pomocniczej1940-1942